Naar agenda
Datum:

25 september, 2017

Tijd:

18.00 - 19.30

Locatie:

Stuur- en Bakboord, 5e verdieping, Havenziekenhuis

Voor wie:

Verpleeghuisartsen, Verwijzers

Zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst voor (verpleeg)huisartsen op 13 juli organiseren we iedere maand een bijeenkomst waarin we met u als verwijzers van gedachten willen wisselen over de organisatie van het poliklinisch centrum en de samenwerking met u. Daarbij zijn afwisselend bestuurders en voorzitters medische staven van de partnerziekenhuizen, Saskia Baas (directeur Havenziekenhuis) en Willem Kelders (voorzitter medische staf Havenziekenhuis) aanwezig.

De bijeenkomsten vinden op onderstaande data plaats van 18.00 – 19.30 uur in Stuur- en Bakboord op de 5e verdieping van het Havenziekenhuis.

– maandag 25 september
– maandag 23 oktober
– dinsdag 28 november
– dinsdag 19 december

U bent van harte welkom!