Naar agenda
Datum:

7 maart, 2017

Voor wie:

Verwijzers

Hoe versterken we elkaar in de regionale dementiezorg, deel III

Op dinsdag 7 maart 2017 organiseert de Havenziekenhuis-locatie van het Alzheimercentrum zuidwest Nederland in samenwerking met de Stedelijke Keten Dementie Rotterdam opnieuw een symposium over netwerk dementie in Rotterdam Rijnmond en casemanagement voor patiënten met een dementie. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de ketenzorg dementie, maar in het bijzonder casemanagers en POH geriatrie en anderen die werken in de dementieketen. De middag is bedoeld om informatie uit te wisselen en met behulp van experts casuïstiek te bespreken in de dementiezorg. Daarnaast is er veel ruimte voor discussie, vragen en intervisie.

Programma

Het symposium wordt georganiseerd door samenwerking van de Havenziekenhuis-locatie van het Alzheimercentrum zuidwest Nederland in samenwerking met de Stedelijke Keten Dementie Rotterdam en verschillende ketenpartners.

14.30 – 15.00 Inloop met koffie en thee bij BE Ruyszaal
15.00 uur Opening door voorzitter Arend Arends, klinisch geriater bij het Havenziekenhuis over dementiezorg in de toekomst
15.20 uur Dementiezorg en domotica. Verschillende sprekers zullen een voorbeeld presenteren
15.50 uur Introductie casuïstiek bespreking
16.00 uur Eerste ronde casusbespreking waarin specifieke aandacht voor juridische aspecten in de dementiezorg of aandachtspunten bij migranten met dementie
17.00 uur Pauze
17.30 uur Tweede ronde casusbespreking met een snack en een broodje
18.30 uur Afsluiting

Datum en tijd

Het symposium vindt plaats op dinsdag 7 maart 2017 van 15.00 tot 19.00 uur in de BE Ruys-zaal van het Havenziekenhuis. U wordt tussen 14.30 uur en 15.00 uur ontvangen met koffie en thee. Tijdens de tweede ronde casuïstiek bespreking wordt een broodje en een snack geserveerd. Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Informatie en aanmelden

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar secretariaatgeriatrie@havenziekenhuis.nl Als u vragen heeft over dit symposium dan kunt u contact opnemen met Elian van Rijs, stafsecretaresse Geriatrie via telefoonnummer 010-404 3455 of 010-404 3828.