Naar agenda
Datum:

21 maart, 2017

Tijd:

17.30 - 20.30 uur

Locatie:

Havenziekenhuis, BE Ruyszaal, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam

Voor wie:

Medisch specialisten, Verpleeghuisartsen, Verpleegkundig specialisten, Verwijzers

Het aantal mensen dat in Nederland jaarlijks overlijdt aan virale hepatitis blijft stabiel hoog, ondanks de betere behandelopties die beschikbaar zijn. Die bereiken de tienduizenden mensen met een hepatitisinfectie blijkbaar onvoldoende en daar willen we graag, samen met u iets aan doen.

In 2016 is de nieuwe NHG richtlijn Virushepatitis verschenen. In combinatie met de beschikbaarheid van goede therapieën kan de relatief hoge mortaliteit door chronische hepatitis B en C worden teruggedrongen. Wat geeft de nieuwe richtlijn voor u aan en wat kunt u doen voor uw patiënten?

In de interactieve nascholing ‘De Lever, van vet tot virus’ op dinsdag 21 maart 2017 ontvangt u handvatten om chronische hepatitis B of C, tijdig bij patiënten te identificeren. De workshop wordt georganiseerd in het kader van het nationaal programma BIBHEP (Bewustwording Identificatie en Behandeling van Hepatitis B en C). In deze nascholing worden dilemma’s van de huisarts op het gebied van leverziekten laagdrempelig besproken met de specialisten van het Havenziekenhuis en collega huisartsen.

Sprekers

Internist P. Wismans, emeritus hoogleraar S. Schalm en Marcel Slockers, huisarts-voorzitter.

Onderwerpen
  • U weet wat de gezondheidswinst is van behandeling van steatohepatitis en chronische hepatitis B of C.
  • U kent de risicogroepen van steatohepatitis en chronische virale hepatitis B of C.
  • U weet welke nadere diagnostiek nodig is om oorzaak en ernst van de leverziekte op te sporen.
  • U kent de indicaties voor verwijzing naar een leverspecialist en kan de patiënt voorlichten over het belang van het specialistisch onderzoek.
  • U formuleert een beleid voor niet-verwezen of terugverwezen patiënten met steatohepatitis of chronische virale hepatitis B of C.
Programma

17.30 uur
Ontvangst met broodje

18.00 uur
Introductie en Lever Quiz
Marcel Slockers, huisarts-voorzitter

18.10 uur
Leverziekten in de huisartsenpraktijk, met casus
Marcel Slockers, huisarts

18.35 uur
Steatohepatitis met casus
Loes Alferink, arts Erasmus MC

19.00 uur
Pauze

19.10 uur
Het Hepatitis probleem in Nederland inclusief diagnostiek
Pieter Wismans, Internist Havenziekenhuis

19.35 uur
Casus, patiënt

19.45 uur
NHG richtlijn 2016 – Kennis in de praktijk brengen
Solko Schalm, em. Hoogleraar, BIBHEP coördinator

20.00 uur
Evaluatie en sluiting
Marcel Slockers, huisarts-voorzitter

20.10 uur
Buffet en napraten

Accreditatie

Voor elke bijscholing wordt accreditatie aangevraagd voor 2 uur.

Aanmelden & vragen

U kunt zich aanmelden via Marieke Delhaas via m.delhaas@havenziekenhuis.nl of 010-4043335.