Naar agenda
Datum:

29 maart, 2016

Tijd:

14.00 -16.00 uur

Locatie:

Havenziekenhuis

Voor wie:

Verwijzers

Sprekers

Internist Yvonne van Beek

Onderwerpen

Meer informatie volgt.

Accreditatie

Voor elke POH nascholing wordt accreditatie aangevraagd voor de V&Vn en de NVvPO

Aanmelden & vragen

Je kan je aanmelden bij Marieke Delhaas via m.delhaas@havenziekenhuis.nl. Ook kunt je bij haar terecht met al uw vragen.