Naar agenda
Datum:

24 november, 2015

Tijd:

14.00 -16.00 uur

Locatie:

Havenziekenhuis

Voor wie:

Praktijkondersteuners

Sprekers

Marcel Slockers: huisarts/straatdokter
Michiel Vermaak: arts voor verstandelijk gehandicapten

Onderwerpen

Sommige mensen slikken hun medicatie niet, of moet je wel vijf keer uitleggen wat de bedoeling is. Het zijn die patiënten die uw adviezen vaak slecht opvolgen, passief luisteren en ja zeggen maar nee doen! Maar ook vaak een uur te laat komen, niet verschijnen of vaak een grote mond hebben tegen de assistente. Mensen met een verstandelijke beperking, in elke praktijk komen ze voor. Bij dak- en thuislozen is dit zelfs bij 29% van de populatie. Hoe herkennen we ze? Wat is een manier om achter hun handicap te komen? Sommige hebben wel een grote mond maar pas bij het vijfde consult valt op dat ze met die grote mond elke keer dezelfde zinnen spreken.

Leerdoelen:

  • Weten wat er wordt bedoeld met een verstandelijke beperking
  • Leren hoe mensen te herkennen met een verstandelijke beperking
  • De SCIL test: in 10 minuten is de verstandelijke beperking in de praktijk te herkennen
  • Weten welke personen er in aanmerking komen voor de test
  • Tips en trucs hoe mensen te motiveren de test te doen
  • Oefenen met de SCIL test
  • De beperking is aangetoond, wat dan? Kennismaking met de zorg voor verstandelijk gehandicapten en weten hoe hierin te kunnen samenwerken
Accreditatie

Voor elke POH nascholing wordt accreditatie aangevraagd voor de V&Vn en de NVvPO

Aanmelden & vragen

Je kan je aanmelden bij Marieke Delhaas via m.delhaas@havenziekenhuis.nl. Ook kunt je bij haar terecht met al uw vragen.