Naar agenda
Datum:

21 februari, 2017

Tijd:

14.00 -16.00 uur

Locatie:

Havenziekenhuis

Voor wie:

Praktijkondersteuners

Sprekers

geriater Carmen Hiemcke

Leerdoelen
  • Definitie van ouderenmishandeling;
  • U kunt ouderenmishandeling herkennen en signaleren;
  • U weet hoe te handelen bij aanwijzingen voor ouderenmishandeling.
Accreditatie

Voor elke POH nascholing wordt accreditatie aangevraagd voor de V&VN en de NVvPO

Aanmelden & vragen

Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij Marieke Delhaas via m.delhaas@havenziekenhuis.nl of 010-4043335.