Naar agenda
Datum:

27 oktober, 2015

Tijd:

14.00 -16.00 uur

Locatie:

Havenziekenhuis

Voor wie:

Praktijkondersteuners

Sprekers

Geriater Marleen Harkes

Onderwerpen

Deze twee uur durende nascholing zal starten met een inventarisatie over wat men wil leren deze middag, omdat de kennis en ervaring over dit onderwerp uiteen zullen lopen. Het eerste uur bevat achtergrondinformatie over wat goede palliatieve zorg is en wat en wanneer euthanasie volgens de nieuwe richtlijnen. Het tweede uur wordt ingeleid met een casusbespreking in twee groepen. Hierna zal de praktische rol van de praktijkondersteuners worden toegelicht in een interactieve setting met nadruk op het Rotterdamse netwerk.

Accreditatie

Voor elke POH nascholing wordt accreditatie aangevraagd voor de V&Vn en de NVvPO

Aanmelden & vragen

Je kan je aanmelden bij Marieke Delhaas via m.delhaas@havenziekenhuis.nl. Ook kunt je bij haar terecht met al uw vragen.