Naar nieuwsoverzicht

Dit bericht komt uit ons nieuwsarchief.
Hierdoor kunnen sommige gegevens verouderd zijn.

11 januari 2019

Op 23 januari presenteren de partnerziekenhuizen en andere partijen de eHealth ontwikkelingen die belangrijk zijn om langer veilig thuis te kunnen blijven wonen. Het gaat hier om digitale toepassingen waarmee men makkelijker toegang heeft tot zorg maar ook om inzicht te krijgen in eigen gezondheidssituatie.

Zorg Langer Veilig Thuis

Slimme digitale oplossingen kunnen vooral in de zorg en welzijn helpen. Bijvoorbeeld om langer thuis te kunnen wonen, om mee te kunnen doen als je een beperking hebt, om prettig te werken als zorgprofessional of om gewoon gezonder en bewuster te leven.

Met o.a.

  • Nieuwe integraal Zorgconcept Ouderen (Havenpolikliniek)
  • Zorgvannu (MinVWS/Zorginnovatie winkel)
  • BioSensor (Philips & Maasstad Ziekenhuis)
  • Zorgportaal (Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis)
  • Beter Dichtbij app (Beter Dichtbij)
  • Living Lab (Hogeschool Rotterdam)
  • Meekijkconsult 1ste en 2de lijnszorg (Franciscus Gasthuis & Vlietland)

Woensdag 23 januari 2013
10.00 tot 17.00 uur (doorlopend)
Begane grond Havenpolikliniek (Haringvliet 2)

 

 

Programma eHealthdag Havenpolikliniek

 

Nieuwe integraal Zorgconcept Ouderen (Havenpolikliniek)

Om inwoners van Rotterdam prettiger ouder te laten worden en langer thuis te laten wonen, starten vier partnerziekenhuizen op de locatie van de Havenpolikliniek een nieuw Zorgconcept voor ouderen. Dit doen ze samen met de VV&T instellingen, huisartsen en de gemeente Rotterdam. Het zorgconcept heeft als doel om het brede aanbod van zorg en welzijn op een innovatieve manier te organiseren. Het wordt zo ingericht dat de oudere centraal staat, de zorg doelmatig en dichtbij is; zorg op de juiste plek en op maat. En hierbij spelen slimme digitale oplossingen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld om langer thuis te kunnen wonen, om makkelijker toegang te krijgen tot zorg, om prettig te werken als zorgprofessional of om gewoon gezonder en bewuster te leven.

Vitaal Dansen van Dance for Health (Informatie de gehele dag & workshop om 10.00 en om 13.00 uur)

Danslessen voor een vitaal leven. Vitaliteit is belangrijk bij een gezond leven. Zeker als je op oudere leeftijd nog langer thuis wil wonen is het belangrijk om je fit te voelen. Tijdens de eHealth dag wordt alles uitgelegd over de danslessen die iedereen de mogelijkheid biedt om zich gezonder en fitter te voelen. En je kunt aan de leven de lijve ervaren wat dans met je kan doen! U kunt zich inschrijven voor de gratis workshop.

Workshop start om 10.00 uur en om 13.00 uur

Zorg van Nu / Zorginnnovatiewinkel – Ministerie VWS & Bureau voor Zorginnovatie

Zorg van Nu staat in de Havenpolikliniek met een stand en een informatieteam! Ze vertellen u meer over slimme digitale oplossingen in de zorg en hoe deze kunnen ondersteunen.

BioSensor (Philips) met live demo – Vital Health software

De BioSensor is een high-tech sensor die patiënten in het ziekenhuis discreet als een soort pleister op hun borst kunnen dragen. Het meet continu de hartslag, ademhaling, houding en activiteit en detecteert eventuele afwijkingen. De BioSensor stuurt de data draadloos door zodat patiënten gemonitord kunnen worden vanaf een centrale plek. Daar worden de gegevens gecombineerd met patiëntdata om eventuele instabiliteit te herkennen en signaleren. In dat laatste geval wordt onmiddellijk een seintje gegeven aan de zorgverleners zodat die tijdig kunnen inspelen. De BioSensor zal in de toekomst ook buiten het ziekenhuis ingezet worden bijvoorbeeld bij de patiënt thuis. Zo kan goedkopere zorg geleverd worden.

Zorgportalen demo’s – Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis

Een digitale toegang tot het ziekenhuis die altijd open is. Het gebruik van het portaal is veilig en voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Het Zorgportaal biedt patiënten de mogelijkheid om mee te kijken in ziekenhuisuitslagen en brieven die door het ziekenhuis zijn verzonden aan de huisarts. Daarnaast heeft de patiënt toegang tot zijn persoonlijke gegevens en een aantal overzichten zoals het afsprakenoverzicht, opnameoverzicht en medicatieoverzicht. Verder kan de patiënt een vraag stellen aan de zorgverlener via een e-consult en een herhaalrecept voor medicijnenaanvragen.

Living Lab – Hogeschool Rotterdam

Er is vraag naar manieren om zoveel mogelijk zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie te verplaatsen. Maar hoe lever je zorg aan mensen thuis met hoge kwaliteit en de gewenste aandacht voor de betrokkenen? Er wordt steeds meer beroep gedaan op familie en anderen als mantelzorger, maar ook daar zijn de grenzen bereikt. De verwachting is dat het proces van verplaatsing van zorg alleen gerealiseerd kan worden door zowel nieuwe werkmethoden als nieuwe technologieën toe te passen. Een samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam en verschillende organisaties in de zorg biedt een zinvolle en contextrijke leeromgeving voor de zorgprofessionals van de toekomst.

Beter Dichtbij app (10.00-13.00 uur)

Heeft u een medische vraag? U appt direct met uw eigen arts of andere zorgverlener. Voor iedere vraag die u wilt stellen. Op elk moment van de dag via uw mobiele telefoon of computer. Samen de zorg makkelijker maken. Daar werken ze aan bij Beter Dichtbij. Als digitale dienst wordt het voor mensen mogelijk om in gesprek te gaan met de eigen arts of andere zorgverlener: eenvoudig en veilig. In iets meer dan een jaar tijd wordt Beter Dichtbij al actief ingezet door 12 ziekenhuizen en meerdere huisartsenorganisaties in Nederland. Benieuwd hoe dit werkt? Tijdens de demo wordt hier alles over verteld.

Meekijkconsult – Franciscus Gasthuis & Vlietland

Twee weten meer dan één! De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de medisch specialist of kaderarts wordt geconsulteerd voor zijn of haar expertise. Dit gaat heel eenvoudig via een beveiligde omgeving. Het meekijkconsult is een gezamenlijk initiatief van Zilveren Kruis, Zorg op Noord, Gezond op Zuid, ZorgImpuls en IZER. Daarnaast wordt het al ingezet bij het Franciscus Gasthuis en Vlietland ziekenhuis. Op de eHealth dag wordt uitgelegd hoe een meekijkconsult in zijn werk gaat.

Er vinden deze dag in Rotterdam nog meer activiteiten plaats met als thema ‘Rotterdam is klaar voor eHealth’. Kijk op de website www.ehealthweek2019.net voor meer informatie.

 

Voor vragen kunt u terecht bij: communicatie@havenpolikliniek.nl