Kindercardiologie

Kinderen met een hartruis die nader onderzocht moet worden of kinderen waarbij erfelijke aandoeningen voorkomen in de familie kunnen terecht bij KinderHaven van het Havenziekenhuis. De medewerkers van KinderHaven en de kindercardiologen van het Erasmus MC – Sophia vormen samen het Kinder Cardiologisch team. Een kindercardioloog is een kinderarts die zich gespecialiseerd heeft in aandoeningen van het hart en de bloedsomloop bij nog ongeboren kinderen, pasgeborenen, jeugdigen en jong volwassenen. Ons team doet zijn uiterste best om zeker te zijn van de diagnose. Daarnaast krijgt u uitgebreid advies over de eventuele behandeling, medicatie en het omgaan met de aandoening bij uw kind.

Hartruis

Bij meer dan de helft van de kinderen is er in de periode van 0 tot 16 jaar een hartruis te horen. Bij de meeste kinderen is niets ernstigs aan de hand. Zij hebben een onschuldige hartruis, die meestal op jong volwassen leeftijd verdwijnt. Het kan echter ook gaan om een aangeboren hartafwijking, zoals een vernauwde of lekkende hartklep. Om te bepalen om wat voor soort geruis het gaat, wordt gekeken naar: de aard van het geruis (hoe het klinkt), de plek waar je het hoort, de luidheid ervan, en het al dan niet bestaan van lichamelijke klachten.

Erfelijke hartaandoeningen

In sommige families komen erfelijke aandoeningen voor van het hart en de bloedvaten. Voorbeelden hiervan zijn: erfelijke vormen van een verdikte hartspier (hypertrofische cardiomyopathie) of erfelijke bindweefselziekten (zoals de ziekte van Marfan). Kinderen die familieleden hebben met deze ziektebeelden hebben meestal geen klachten, maar moeten wel zo nu en dan onderzocht worden op het ontstaan van deze ziektebeelden. Daarnaast kunnen hartafwijkingen samen gaan met bepaalde erfelijke syndromen (zoals het syndroom van Down, waarbij 50% kans bestaat op het hebben van een hartafwijking).

Onderzoek

Als uw kinderarts de hartruis niet vertrouwt, twijfelt of een erfelijke aandoening vermoedt, volgt een verwijzing naar de kindercardioloog van KinderHaven. Tijdens het bezoek zal er altijd een hartfilmpje (ECG) worden gemaakt. Indien nodig zal de kindercardioloog ook een echo van het hart maken. Een echo van het hart is overigens niet altijd nodig, in een aantal gevallen is het voldoende om alleen te luisteren en een hartfilmpje te maken.

ECG
Ieder hart heeft elektrische activiteit. Met behulp van plakkers op armen, benen en borst wordt de elektrische activiteit van een patiënt vastgelegd. Hiermee kan het hartritme bestudeerd worden en kan de arts meer te weten komen over hoe de elektrische activiteit zich door het hart verspreid. Dit zegt iets over de bouw van het hart en over eventuele verdikking van de hartspier. Dit onderzoek is niet pijnlijk en duurt meestal een paar minuten. Het is wel belangrijk dat uw kind zo stil mogelijk ligt, anders ontstaat er teveel storing op het ECG. In de meeste gevallen zal de kindercardioloog het ECG ter plekke kunnen beoordelen en u de uitslag meedelen.

Echo
Met behulp van dit onderzoek kan de bouw en de werking van het hart worden onderzocht. Echo maakt gebruik van geluidsgolven, die met het menselijk oor niet te horen zijn, maar die wel gebruikt kunnen worden om beelden van het hart te maken. Naast opnames van de bouw van het (bewegende) hart, kan ook de bloedstroom snelheid worden gemeten (Doppler echocardiografie) en kan worden bepaald in welke richting het bloed stroomt (kleuren Doppler). Echo wordt veel gebruikt, en is bijna altijd uitvoerbaar. Het is wel belangrijk dat uw kind stil ligt tijdens de opnames. Ook bij dit onderzoek hoort u meestal direct van de kindercardioloog wat de uitslag is.

Diagnose en behandeling

In het geval van hartruis krijgt u snel uitsluitsel over de oorzaak. Hoewel een hartruis, zoals gezegd, vaak onschuldig is, kan het wel reden tot ongerustheid geven. Op de Kindercardiologiepoli worden daarom alle onderzoeken in één dagdeel gedaan. De uitslag hoort u aan het einde van het bezoek aan de polikliniek van KinderHaven. Als er een hartafwijking wordt gevonden zal uw kind in de meeste gevallen terug gezien worden in het Erasmus MC – Sophia. Een eventuele behandeling van een gevonden hartafwijking zal ook plaats vinden in het Erasmus MC – Sophia.

Afspraak maken en locatie(s)

Er is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag spreekuur in KinderHaven op de locatie Buitenhaven. Uw huisarts of specialist verwijst uw kind door naar KinderHaven voor een onderzoek of een bezoek aan de specialist. Zodra wij het verwijsformulier van uw huisarts of specialist hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Zorg dat u goed voorbereid bent voor uw afspraak.

Wat gebeurt er

Hoe verloopt het bezoek? Bekijk het fotoverslag:

//

Team

Folders

Er zijn geen folders beschikbaar.