KinderHaven

Heeft uw kind een leerachterstand en/of gedragsproblemen zoals een depressie, overactief of agressief gedrag? KinderHaven is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Ons team doet zijn uiterste best om zeker te zijn van de diagnose. Daarnaast krijgt u uitgebreid advies over de eventuele behandeling, medicatie en het omgaan met leer- en gedragsproblemen bij uw kind.

Leer- en gedragsproblemen

Leer- en of gedragsproblemen kunnen veroorzaakt worden door een achterstand in de ontwikkeling op een of meerdere leergebieden op school. Ze kunnen ook een gevolg zijn van ziekte of een doorgemaakt trauma of van problemen in het sociale leven van uw kind. Kinderen kunnen hierdoor vastlopen op school, buiten school en problemen ervaren in het dagelijkse leven. Ouders, het kind zelf, school en andere betrokkenen zullen merken dat ‘het niet gaat’, zoals verwacht. Deze kinderen zien we op KinderHaven om erachter te komen wat er aan de hand is, en belangrijker nog wat er gedaan kan worden om het kind weer goed te laten functioneren en tot zijn recht te laten komen.

In KinderHaven worden vooral kinderen gezien die een combinatie van leer- en gedragsproblemen hebben. Voor de behandeling is van groot belang dat wordt uitgezocht om welke problemen het precies gaat en wat de bijdrage van het kind en wat de bijdrage van de omgeving (op school of in het gezin) is. Soms komen problemen uit elkaar voort. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld somber of onrustig worden als ze langdurig een niet onderkend leerprobleem hebben. In KinderHaven proberen we door een combinatie van neurologisch en neuropsychologisch onderzoek zekerheid te krijgen over een diagnose. De neuroloog probeert lichamelijke oorzaken van leer- en gedragsproblemen uit te sluiten. Het onderscheiden van leerproblemen en een algemene ontwikkelingsachterstand is daarbij van belang. Als de diagnose is gesteld, dan is het belangrijk dat kind en ouders goed weten op welke manier ze hier het beste mee om kunnen gaan.

Soorten gedragsproblemen

Er bestaan veel verschillende soorten gedragsproblemen, zoals ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), ODD (oppositionele opstandige gedragsstoornis), CD (agressieve gedragsstoornis), depressie en angststoornissen (zoals fobie, scheidingsangst of dwangstoornis), die allemaal op hun eigen manier van invloed zijn op het dagelijks functioneren van uw kind. Ook is er een grote verscheidenheid aan leerproblemen, bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie. Ook zijn er veel (ziekte)beelden, ontwikkelingsstoornissen al dan niet verworven die hun eigen verscheidenheid aan leer- en of gedragsproblemen als gevolg hebben, als een ‘Non verbal Learning Disorder”, epilepsie, Niet Aangeboren Hersenletsel, hoofdpijn, migraine, vroeggeboorte. Uw kind heeft er baat bij als eventuele probleem vroegtijdig ontdekt worden. Indien mogelijk kan dan zo snel mogelijk de ontwikkeling op de juiste manier worden bijgestuurd of  de omgeving van het kind worden aangepast door de juiste verwijzing voor behandeling, opleiding of begeleiding.

Werkwijze

Na aanmelding door uw huisarts ontvangt u thuis een algemene vragenlijst over het verleden en gedragsvragenlijsten die door de ouder(s) en de leerkracht(en) moeten worden ingevuld. We proberen voor de afspraak al een beeld te vormen van de klachten en hoe het gedrag en het leren er uit zien. U krijgt een afspraak toegestuurd nadat we de vragenlijsten van u hebben ontvangen. Het eerste consult is altijd  bij de kinderneuroloog, mogelijk gecombineerd met de kinderneurologie verpleegkundige. De kinderneuroloog zal na het consult bepalen of uw kind verwezen dient te worden voor een neuropsychologisch onderzoek op KinderHaven of dat uw kind elders beter op zijn plek is. In het laatste geval zal de kinderneuroloog voor deze verwijzing zorgen. Het neuropsychologische onderzoek duurt tussen de twee en drie uur. Naar aanleiding van het eerste consult wordt met uw en uw kind het verdere beleid afgesproken voor de diagnose. Soms is aanvullend (neuro)psychologisch onderzoek noodzakelijk. In de meeste gevallen wordt telefonisch contact opgenomen met de leerkracht om te overleggen over het gedrag van een kind op school. Ook worden u en de leerkracht gevraagd om van te voren uitgebreide vragenlijsten in te vullen.

Behandeling

Er zijn meerdere behandelvormen mogelijk bij leer- en gedragsproblemen. De leerproblemen worden meestal niet direct aangepakt bij KinderHaven. Hiervoor moet vaak extra hulp in of naast school gezocht worden. De behandeling van de gedragsproblemen kan bestaan uit voorlichting, kortdurende (cognitieve) gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ouderbegeleiding of systeembegeleiding (gesprekken met het kind, de ouders en andere voor het kind belangrijke personen). Ook medicatie kan een rol spelen in de behandeling.

Afspraak maken en locatie(s)

Er is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag spreekuur in KinderHaven op de locatie Buitenhaven. Uw huisarts of specialist verwijst uw kind door naar KinderHaven voor een onderzoek of een bezoek aan de specialist. Zodra wij het verwijsformulier van uw huisarts of specialist hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Zorg dat u goed voorbereid bent voor uw afspraak.