KinderHaven

Heeft uw kind een achterstand met bewegen, spreken of leren? KinderHaven is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Ons team doet zijn uiterste best om zeker te zijn van de diagnose. Daarnaast krijgt u uitgebreid advies over de eventuele behandeling, medicatie en het omgaan met een ontwikkelingsachterstand bij uw kind.

Ontwikkelingsachterstand

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich op één of meer gebieden trager dan hun leeftijdsgenoten. Het kan gaan om de motorische ontwikkeling, de spraak- taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling of het schoolse leren. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk. Er kan sprake zijn van een hersenbeschadiging. Bijvoorbeeld opgelopen door een zuurstofgebrek rond de geboorte, na een ongeval of een infectie van de hersenen. Er kan sprake zijn van een foutje in de erfelijke aanleg of een stofwisselingsziekte. Ook ernstige epilepsie of een slecht gehoor kunnen de ontwikkeling nadelig beïnvloeden.

Diagnose

Na aanmelding door uw huisarts ontvangt u thuis een algemene vragenlijst over het verleden. Zo proberen we voor de afspraak al een beeld te vormen van de klachten. Tijdens de eerste afspraak spreekt u uitgebreid met de verpleegkundige en daarna met de kinderneuroloog. De specialist zal uw kind ook lichamelijk en neurologisch onderzoeken. Dit zijn allerlei eenvoudige testjes, waar uw kind zich geen zorgen om hoeft te maken. De eerste afspraak duurt ongeveer anderhalf uur.

Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Onderzoek bij het kind zal enerzijds gericht zijn op het vast stellen van de aard en ernst van de ontwikkelingsachterstand. Anderzijds is het gericht op het vinden van een onderliggende oorzaak. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van beeldvormend onderzoek van de hersenen, een hersenfilmpje, bloedonderzoek of erfelijkheidsonderzoek. Soms wordt een neuropsychologisch onderzoek aangevraagd. Of wordt een beoordeling bij een andere specialist gevraagd zoals een KNO-arts, de klinisch geneticus, de fysiotherapeut of logopedist. Bij ongeveer de helft van de kinderen met een ontwikkelingsachterstand lukt het om een onderliggende oorzaak te vinden.

Behandeling

Op KinderHaven kijken we uitgebreid naar de ontwikkelingsachterstand van uw kind. Aan de hand van vragenlijsten, die u voorafgaand aan het polikliniek bezoek invult, proberen we een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen. Vaak is er sprake van een blijvende beperking. In dat geval bestaat de behandeling voor een groot deel uit begeleiding van u als ouders en uw kind om zo goed mogelijk met deze beperkingen om te gaan. Een ontwikkelingsachterstand heeft vaak een grote impact op (het dagelijkse leven van) uw kind en het gezin. De hulp van de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut of revalidatie arts kan worden ingeschakeld. Speciaal onderwijs kan aangewezen zijn. Soms is er een plaats voor medicamenteuze behandeling.

Afspraak maken en locatie(s)

Er is op werkdagen spreekuur in KinderHaven op de locatie Buitenhaven. Uw huisarts of specialist verwijst uw kind door naar KinderHaven voor een onderzoek of een bezoek aan de specialist. Zodra wij de verwijsbrief of verwijsformulier van uw huisarts of specialist hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Zorg dat u goed voorbereid bent voor uw afspraak.