Het kan onverhoopt gebeuren dat u een klacht of een schade wilt melden. Als dat gaat over zorg die verleend is voor 1 oktober 2017, dan kan dat bij het Havenziekenhuis. Gaat het over de periode daarna, dan kunt u uw klacht indienen bij het betreffende ziekenhuis,

Wilt u meer weten over uw rechten & plichten of uw medisch dossier opvragen? Klik dan de links aan. Op deze pagina’s informeren we u over al deze zaken.