Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Alleen dan kunnen we het probleem oplossen en onze zorg- en dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met de betrokken medewerker of zijn of haar leidinggevende. Samen kunt u bespreken wat er gebeurd is en naar een oplossing zoeken.

Klachtenbemiddelaar

Mocht u moeite hebben om uw klacht rechtstreeks te bespreken, dan kan de klachtenbemiddelaar bemiddelen tussen u en de betrokken persoon bij het vinden van een goede oplossing. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht.

Uw klacht indienen

U kunt uw klacht (over een voorval van voor 1 oktober 2017) melden via het Klachtenformulier en opsturen via e-mail klachten@havenziekenhuis.nl. Als u geen e-mailadres heeft, kunt u het formulier per post opsturen naar: Havenziekenhuis, t.a.v. Klachtenbemiddelaar, Postbus 70031, 3000 LN Rotterdam. Gaat uw klacht over de periode na 1 oktober 2017, dan kunt u hem indienen bij het desbetreffende ziekenhuis

Uitgebreide informatie over het indienen van een klacht bij het Havenziekenhuis leest u in de folder Klachtenbehandeling. Als u nog andere vragen heeft over het indienen van een klacht, kunt deze per e-mail sturen naar klachten@havenziekenhuis.nl. Heeft u geen e-mail? Dan kunt u bellen met 010 – 4043 671 en doorgeven dat u teruggebeld wilt worden om een afspraak te maken.

Klachtencommissie

Als u een formeel oordeel wilt over uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van het Havenziekenhuis. Dit is een onafhankelijke commissie, die uw klacht in behandeling kan nemen. De klachtencommissie zal altijd eerst aan de klachtenbemiddelaar vragen om samen met u te bekijken of bemiddeling tot een goede oplossing kan leiden.
Als een bemiddeling voor u niet tot een oplossing heeft geleid en u wilt toch een uitspraak over uw klacht, dan kunt u de Klachtencommissie vragen om een oordeel te geven. Daarvoor moet de commissie precies weten wat er aan de hand is en stelt vervolgens een onderzoek in. Er komt een hoorzitting waar beide partijen worden gehoord. Daarna komt de commissie tot een uitspraak. Deze beslissing hoort u zo snel mogelijk. Meer informatie over de klachtencommissie vindt u in de folder Klachtenbehandeling.

Geschillencommissie

Het Havenziekenhuis is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Als u er met het ziekenhuis niet uitkomt, kunt u daar een klacht indienen. Dat kan alleen als u uw klacht eerst bij het ziekenhuis zelf heeft voorgelegd en er daar geen oplossing wordt gevonden. Aan het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen zijn voor u kosten verbonden. Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie.