Waar kunt u met een klacht terecht?

U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u ontevreden bent. Hieronder leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Bespreek het met de betrokkene

Het is het beste om uw klacht eerst te bespreken met de persoon over wie u niet tevreden bent. Misschien kunt u het samen oplossen. Zo krijgt hij of zij de kans iets te herstellen of te verbeteren. U kunt uw klacht ook bespreken met het hoofd van de afdeling. Wilt u dit liever niet, dan kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaar.

Klachtenbemiddelaar

Mocht u moeite hebben om uw klacht rechtstreeks te bespreken, dan kan de klachtenbemiddelaar bemiddelen tussen u en de betrokken persoon bij het vinden van een goede oplossing. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Voor een afspraak kunt u bellen naar 010 – 404 34 38.

Uw klacht indienen

U kunt uw medisch gerelateerde klachten over een voorval of incident van vóór 01 oktober 2017 of zaken betreffende de dienstverlening en service melden via het klachtenformulier en opsturen via e-mail naar klachten@havenpolikliniek.nl. Als u geen e-mail hebt, dan kunt u het formulier per post opsturen naar Havenpolikliniek, t.a.v. Klachtenbemiddelaar, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam.

Gaat uw klacht over de periode na 1 oktober 2017, dan kunt u uw klacht indienen bij het desbetreffende ziekenhuis t.w. Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Het Oogziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis of IJsselland Ziekenhuis.

Als u andere vragen heeft over het indienen van een klacht, kunt deze per e-mail sturen naar klachten@havenpolikliniek.nl. Als u geen e-mail hebt, dan kunt u bellen naar 010 – 404 34 38 en doorgeven dat u teruggebeld wilt worden om een afspraak te maken.