Wanneer u bij het Havenziekenhuis onder behandeling bent, dan heeft u een aantal rechten en plichten.

Rechten als patiënt

De belangrijkste rechten van u als patiënt staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hier staat onder andere het volgende in:

 • U heeft als patiënt het recht om goed geïnformeerd te worden. Het ziekenhuis is verplicht om u voldoende te informeren over de reden van het onderzoek en/of de voorgestelde behandeling, mogelijke andere behandelmethoden, de mogelijke risico’s, gevolgen en bijwerkingen van het onderzoek en/of de behandeling en de vooruitzichten na het onderzoek en/of de behandeling;
 • U mag alleen worden behandeld en/of onderzocht met uw toestemming;
 • Het ziekenhuis is verplicht een dossier aan te leggen over uw behandeling met daarin aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alleen artsen en verpleegkundigen hebben toegang tot uw persoonlijke en medische gegevens. Zij hebben hierover geheimhoudingsplicht. De verwerking en bescherming van uw gegevens gebeurt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
 • U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en/of hiervan een kopie op te vragen via de secretaresse van de polikliniek;
 • U heeft het recht om in te zien welke medewerkers uw medisch dossier hebben geraadpleegd;
 • U heeft het recht aanvullingen op uw medisch dossier te geven, door u gebruikte medicatie toe te voegen, een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen en uw medisch dossier of delen hiervan te laten verwijderen;
 • U heeft als patiënt het recht om een second opinion, oftewel een tweede mening, bij een andere deskundige aan te vragen;
 • U heeft het recht om deelname aan wetenschappelijk onderzoek te weigeren.

U leest meer informatie over uw rechten in de Folder Vertrouwelijke omgang met uw gegevens. Ook vindt u meer informatie de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Plichten als patiënt

Naast een aantal rechten heeft u als patiënt ook een aantal plichten.

 • Bij een bezoek aan het ziekenhuis legitimeert u zich;
 • U betaalt voor uw zorg. Meestal bent u hiervoor verzekerd;
 • Afspraken die niet doorgaan dient u ten minste 24 uur van tevoren af te zeggen;
 • U informeert uw arts duidelijk en volledig, zodat deze een goede diagnose kan stellen en u de juiste behandeling kan geven;
 • U houdt zich aan de adviezen van uw specialist en/of hulpverlener.

U leest meer informatie over uw plichten in de Folder Vertrouwelijke omgang met uw gegevens. Ook vindt u meer informatie op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)