De medewerkers in de Havenpolikliniek proberen zorgvuldig te werken. Helaas is het niet altijd te voorkomen dat u op enigerlei wijze schade ondervindt.

Aansprakelijkheid

Vindt u dat er bij uw behandeling fouten zijn gemaakt, waardoor u schade heeft ondervonden? Dan kunt u het ziekenhuis dat u behandelt aansprakelijk stellen. In dat geval dient u schriftelijk een schadeclaim in bij het betreffende ziekenhuis. Gaat het om een schade van voor 1 oktober 2017? Dan kunt u een schriftelijke schadeclaim indienen waarin u de situatie uitlegt. U kunt uw mail sturen naar klachten@havenpolikliniek.nl. Na ontvangst van uw brief krijgt u meer informatie over de procedure.