De meeste zorg die wordt verleend, valt onder de basisverzekering. Deze zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, als u een verwijsbrief heeft en naar een zorgorganisatie gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Sommige behandelingen worden alleen vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Gaat u binnenkort naar de Havenpolikliniek voor een behandeling of onderzoek? Controleer vóór uw bezoek of uw zorgverzekeraar een contract heeft met uw ziekenhuis in de Havenpolikliniek én of de kosten van uw behandeling of onderzoek (volledig) worden vergoed.

Informatie over de zorgkosten van uw ziekenhuis

Informatie over de zorgkosten van het ziekenhuis dat de zorg aan u verleent in de Havenpolikliniek vindt u hier:
Erasmus MC
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Maasstad Ziekenhuis
IJsselland Ziekenhuis

Uw behandeling vergoed? Informeer bij uw zorgverzekeraar

Wist u dat sommige behandelingen en onderzoeken niet door alle zorgverzekeraars worden vergoed? Kijk daarom vóór uw bezoekeerst in uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar een Contract heeft met de zirgverlener en of uw zorgkosten worden vergoed.

Het verloop van de behandeling kan niet altijd worden voorspeld. Soms is een andere behandeling nodig of wordt u doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Overleg daarom steeds met uw arts en uw zorgverzekeraar over de kosten en de vergoeding daarvan.

Als u er niet helemaal uitkomt of twijfelt, neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar, dat voorkomt verrassingen achteraf. In dit filmpje leggen we dit uit. De informatie is algemeen en van toepassing voor ziekenhuizen in het algemeen.

Altijd een verwijsbrief nodig voor vergoeding

Voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Iedere verzekeraar heeft hier andere regels voor. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig. Heeft u geen verwijzing? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling niet.

Financiële gevolgen voor u; eigen risico en aanvullende verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste zorg die ziekenhuizen verlenen vallen onder de basisverzekering. Deze zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Wel betaalt u een verplicht eigen risico van ten minste €385,00 per jaar in 2017. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de afspraken, die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Sommige zorg valt niet (volledig) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding van de behandeling. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u het bedrag voor de ziekenhuiszorg, die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Bent u niet verzekerd? Dan moet u de volledige kosten van de onderzoeken, behandelingen enz. direct betalen in het ziekenhuis. U vindt de tarieven hier (Def Passanten-tarieflijst-2017-tbv-internet_in excel_versie1 januari 2017 )

Vragen over vergoedingen en facturen

Heeft u vragen over uw polisvoorwaarden en de vergoeding van uw behandeling? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Voor vragen over uw factuur met een datum voor 1 oktober 2017, of een betalingsregeling neemt u contact op met onze Financiële administratie via telefoonnummer 010 – 404 35 60 (bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur) of email debiteuren@havenziekenhuis.nl.

Meer informatie?

Ga naar de website www.dezorgnota.nl