De meeste zorg die wordt verleend, valt onder de basisverzekering. Deze zorgkosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, als u een verwijsbrief heeft en naar een zorgorganisatie gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Sommige behandelingen worden alleen vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Gaat u binnenkort naar de Havenpolikliniek voor een behandeling of onderzoek? Controleer vóór uw bezoek of uw zorgverzekeraar een contract heeft met uw ziekenhuis in de Havenpolikliniek én of de kosten van uw behandeling of onderzoek (volledig) worden vergoed. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota.

Informatie over de zorgkosten van uw ziekenhuis

Informatie over de zorgkosten van het ziekenhuis dat de zorg aan u verleent in de Havenpolikliniek vindt u hier:
Erasmus MC
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Maasstad Ziekenhuis
IJsselland Ziekenhuis
Oogziekenhuis
Ikazia Ziekenhuis

Vragen over facturen met een datum voor 1 oktober 2017

Wanneer u vragen heeft over factuur met een datum voor 1 oktober 2017, neemt u contact op met onze Financiële administratie via email informatie@havenpolikliniek.nl.

Coulanceregeling ex patiënten Havenziekenhuis

Per 1 oktober 2017 is het leveren van zorg vanuit het Havenziekenhuis overgegaan naar een vijftal ziekenhuizen in de regio, te weten Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. U bent hier in een separate brief over geïnformeerd en wanneer nodig is uw behandeling voortgezet bij een van bovengenoemde zorgaanbieders.

Geen gevolgen eigen risico

In de meeste gevallen zijn er door deze overgang geen negatieve gevolgen voor de hoogte van het eigen risico voor de patiënt. Het kan echter voorkomen dat door de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis, een ex-patiënt toch wordt geconfronteerd met een hoger beslag op het eigen risico. De betrokken ziekenhuizen hebben afgesproken dat de overname van zorg voor u, als ex-patiënt van het Havenziekenhuis, geen negatieve gevolgen mag hebben voor uw eigen risico. Hiertoe is besloten een zogeheten Coulanceregeling in te stellen. Via deze regeling kunt u worden gecompenseerd voor de eventueel extra ontstane kosten van uw eigen risico.

Van toepassing

Deze regeling is van toepassing op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op de overgangsdatum van 1 oktober 2017 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet in een van de vijf overnemende ziekenhuizen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis.

Deze regeling is ook van toepassing op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op overgangsdatum 1 januari 2018 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet door DermaHaven.

Aanvraagformulier

De betrokken ziekenhuizen kunnen niet zien of u een hoger eigen risico heeft betaald door het voortzetten van uw behandeling in een ander ziekenhuis. Wanneer u vermoedt dat de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis zorgt voor een hoger eigen risico, dan kunt u een beroep doen op de Coulanceregeling. Om te beoordelen of u voor de Coulanceregeling in aanmerking komt, vragen wij u het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen. Tevens vragen wij u om het betreffende declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar toe te voegen aan het aanvraagformulier. Na beoordeling van uw dossier, ontvangt u bericht of u voor een vergoeding in aanmerking komt.